Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym BARFBYD prowadzonym pod adresem internetowym www.barf.bydgoszcz.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia na barf.bydgoszcz.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

c) Sklep barf.bydgoszcz.pl prowadzony jest przez: BARFBYD Robert Przymus, Pod Skarpą 19, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5541387906, REGON: 366286576.

 

2. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług barf.bydgoszcz.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

 

II. ZAKUPY W barf.bydgoszcz.pl.

 

1. Działalność

barf.bydgoszcz.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową www.barf.bydgoszcz.pl.

2. Obszar działania

barf.bydgoszcz.pl umożliwia również transport wszystkich pozycji asortymentu na terenie województw: kuj.-pom. i płd. części pomorskiego (wg. informacji dostępnej na stronie www.barf.bydgoszcz.pl).

3. Kupujący

Z oferty barf.bydgoszcz.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej barf.bydgoszcz.pl są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.

5. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez barf.bydgoszcz.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy może/nie musi być wykonana za pośrednictwem barf.bydgoszcz.pl. Dostawca nie wnosi towarów pod drzwi. Koszt dostawy uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi: 15 zł brutto w przypadku zamówień poniżej 99 zł brutto. barf.bydgoszcz.pl skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie lub mailowo celem modyfikacji zamówienia lub jego anulowania, albo celem umówienia się na odbiór osobisty zamówienia w punkcie odbioru w Bydgoszczy przy ul. Pod Skarpą 19.

 

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

 

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej barf.bydgoszcz.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie barf.bydgoszcz.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej, które musi zostać potwierdzone zwrotnie przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

3. Możliwość anulowania zamówienia

Klient może anulować zamówienie tylko telefonicznie i najpóźniej dwa dni przed planowaną dostawą.

4. Prawo odstąpienia od umowy

a) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować barf.bydgoszcz.pl. (Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną).

d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Termin realizacji dostawy

a) Termin realizacji ewentualnej dostawy uzależniony jest od daty wpłynięcia zamówienia od Zamawiającego do sklepu barf.bydgoszcz.pl i zasad dostaw dostępnych na stronie internetowej www.barf.bydgoszcz.pl.

b) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego, dostawa może zostać dostarczona w najbliższym dniu po złożeniu zamówienia zgodnie z zasadami dostaw dostępnymi na stronie internetowej www.barf.bydgoszcz.pl, o godzinie wyznaczonej przez barf.bydgoszcz.pl – przybliżona godzina zostanie ustalona z Klientem mailowo lub telefonicznie.

c) barf.bydgoszcz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej przez Zamawiającego godziny dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z klientem mailowo lub telefonicznie.

d) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje zamówienie bezpośrednio w punkcie odbioru w Bydgoszczy przy ul. Pod Skarpą 19 po wcześniejszym uzgodnieniu z barf.bydgoszcz.pl. oraz nr tel. +48737487040

6. Dni wolne

barf.bydgoszcz.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. barf.bydgoszcz.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie możliwości zarezerwowania terminu ewentualnej dostawy.

7. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

W zależności od preferencji Klienta zamówienie może zostać dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia w wybranym przez niego przedziale godzinowym. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. barf.bydgoszcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

8. Odmowa realizacji zamówień barf.bydgoszcz.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez barf.bydgoszcz.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów

c) Klient dokonujący pierwszego zamówienia nie dokonał przedpłaty (możliwa przedpłata samego kosztu dostawy)

d) Klient w ciągu 24 h nie opłacił zamówienia

e) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

9. Faktura

Do zamówienia dołączana jest pro forma, obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Dokument zakupu wysyłany jest drogą mailową po zakończonej transakcji. Klient upoważnia barf.bydgoszcz.pl do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

 

IV. PŁATNOŚCI

Sposoby płatności.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

a) Gotówką przy dostawie własnym transportem

b) Kartą płatniczą przy dostawie własnym transportem

c) Przelewem tradycyjnym lub za pomocą Przelewy24.pl przy składaniu zamówienia na stronie www.barf.bydgoszcz.pl

UWAGA! Na opłacenie złożonego zamówienia oczekujemy do 24 h - po tym czasie zamówienie może zostać anulowane.

 

V. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru. Dostawca nie wnosi towaru pod drzwi. W przypadku dostawy alkoholu dostawca przekaże zamówienie jedynie osobie pełnoletniej.

2. Nieobecność klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego trakcie składania zamówienia adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, barf.bydgoszcz.pl podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. barf.bydgoszcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu

b) W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z barf.bydgoszcz.pl mailowo lub telefonicznie.

c) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

d) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

e) barf.bydgoszcz.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

f) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej barf.bydgoszcz.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

g) Produkty mrożone należy przechowywać w zamrażarce i podawać po całkowitym rozmrożeniu zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu produktu. Rozmrożony produkt można przechowywać w lodówce do 24 godzin z zachowaniem obowiązujących zasad higieny.

h) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne powstałe z tytułu niewłaściwego przechowywania towaru lub podania go do spożycia zwierzęciu w postaci zamrożonej.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji Klient korzystający z usług barf.bydgoszcz.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. barf.bydgoszcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email barf.bydgoszcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, barf.bydgoszcz.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w serwisie barf.bydgoszcz.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę barf.bydgoszcz.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest barf.bydgoszcz.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej barf.bydgoszcz.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. barf.bydgoszcz.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) barf.bydgoszcz.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie barf.bydgoszcz.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. barf.bydgoszcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę barf.bydgoszcz.pl.

Copyright © 2016 barf.bydgoszcz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie: barf.bydgoszcz.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl