Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazywane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyrażona została zgoda.

W przypadku gdy Klient postanawia nie podawać danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyraża zgody na ich przetwarzanie, sklep barf.bydgoszcz.pl nie może zrealizować złożonego zamówienia. Zwracamy uwagę, że Klient ma w każdej chwili prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszego wsparcia.

Niniejsza polityka bezpieczeństwa danych osobowych BARFBYD Robert Przymus (barf.bydgoszcz.pl) została opracowana na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 1024).

BARFBYD Robert Przymus deklaruje zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w sklepie barf.bydgoszcz.pl .BARFBYD Robert Przymus oświadcza, że dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie barf.bydgoszcz.pl. Szczegółowy zakres obowiązków i procedur postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie barf.bydgoszcz.pl określony jest poniżej.

Poprzez bezpieczeństwo należy rozumieć stan faktyczny uniemożliwiający wykorzystanie, przepływ, modyfikację lub zniszczenie albo usunięcie danych osobowych w sklepie barf.bydgoszcz.pl przez osoby nieupoważnione. Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie barf.bydgoszcz.pl

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów sklepu barf.bydgoszcz.pl , czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Klientów jest: BARFBYD Robert Przymus, ul.Pod Skarpą 19, 85-796 B-szcz, NIP: 554-138-79-06, regon: 366286576

2. Ochrona danych osobowych

Dostęp do danych osobowych Klientów sklepu barf.bydgoszcz.pl mają tylko osoby uprawnione przez Administratora danych. Sklep barf.bydgoszcz.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i sklepu w celu ochrony danych, w szczególności stosujemy technologię SSL (szyfrowa transmisja danych) w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz przetwarzania zamówień za pośrednictwem strony www.barf.bydgoszcz.pl. Rozpoznanie, czy dane połączenie jest bezpieczne, jest możliwe przez sprawdzenie czy adres strony, które pojawia się w momencie logowania, rejestracji i składania zamówienia zaczyna się od https:// oraz po symbolu zamkniętej kłódki pojawiającym się w przeglądarce. Podjęte środki bezpieczeństwa mogą być nieskuteczne w przypadku nie zachowania zasad bezpieczeństwa przez Klienta. W szczególności Klient powinien zachować w poufności login i hasło dostępu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep barf.bydgoszcz.pl nie poprosi Klienta o ich podanie za wyjątkiem podania ich w trakcie logowania/rejestracji. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta przez osoby nieuprawnione po zakończeniu korzystania ze sklepu barf.bydgoszcz.pl Klient powinien się wylogować.

3. Rodzaj danych osobowych

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych koniecznych do założenia konta w sklepie barf.bydgoszcz.pl w celu realizacji zamówienia. Każdy Klient po zalogowaniu ma możliwość weryfikacji swoich danych osobowych oraz ich stosownej zmiany lub usunięcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez BARFBYD Robert Przymus dla potrzeb sklepu barf.bydgoszcz.pl i nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. W trakcie rejestracji prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te są konieczne do realizacji zamówienia (kontakt z Klientem, wysyłka lub dowóz towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży). W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, które w przypadku Klientów zarejestrowanych i zalogowanych system sklepu pobiera automatycznie.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Dane podane w trakcie składania zamówienia przez Klienta są przetwarzane przez Administratora oraz wymienione niżej podmioty w podanym zakresie: - imię i nazwisko, adres dostawy , telefon, e-mail wskazane przez Klienta przekazywane są firmom przewozowym/kurierom w postaci listu przewozowego będącego zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki. System informatyczny, wykorzystywany przez sklep barf.bydgoszcz.pl automatycznie może gromadzić w logach dane związane z urządzeniem, z którego Klient korzysta łącząc się ze sklepem barf.bydgoszcz.pl

5. Udostępnianie danych osobowych

W określonych sytuacjach, w których obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Administratora do udostępnienia zebranych danych organom państwowym, Administrator dane te udostępni. Poza określonymi prawnie przypadkami, dane osobowe Klientów będą ujawniane tylko i wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w polityce bezpieczeństwa.

6. Polityka cookies

Barf.bydgoszcz.pl wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia rozpoznania Klienta. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, Klient może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.

7. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki bezpieczeństwa sklepu barf.bydgoszcz.pl prosimy kierować pod adresem: kontakt@barf.bydgoszcz.pl. W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926)

Copyright © 2016 barf.bydgoszcz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody barf.bydgoszcz.pl zabronione

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl